Team klarte brannkravene

Første bedrift i Europa med brannkrav E60 og EW60

Glassfrontene til Team Innredning AS ble testet hos DBI (Dansk Institutt for Brann) før Jul, og glassfrontene som Team Innredning produserer på Stange, har nå klart alle de viktigste kravene for brann.

Dette betyr at glassveggene med omramming i tre er godkjent for alle brannkrav, E30, EI30, E60 og EI60. Per i dag er det ingen andre bedrifter i Europa som har denne godkjennelsen.