Acusto har inngått en kontrakt med AF Gruppen Norge As for Nytt Nasjonalmuseum blir Nordens største kunstmuseum.

Acusto leverer innredningsentrepriser primært i Oslo og på Østlandsområdet. Fremtidens innrednings-løsninger utvikles i nært samarbeid med byggherre, arkitekt og entreprenør.

Vi deltar aktivt i nye byggeprosjekter, rehabiliteringsprosjekter og ombygging av næringsbygg – både med systeminnredning og plassbygde løsninger.

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
Bruker: Nasjonalmuseet
Brutto bygningsareal: cirka 54.600 kvm
Byggestart/Ferdigstilling: 2014/2019