Acusto er en av Norges ledende leverandører av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg. Vi leverer primært på østlandet, og har lang erfaring på alle områder knyttet til innredningsentrepriser. Acusto har arbeidet med systeminnredning siden 1966, og bedriften er et resultat av fusjonen mellom Sanacoustic i Oslo og Byggmontering i Bergen (tidl. Sanacoustic Byggmontering AS). Selskapet har hovedkontor i Oslo, og er heleid av Skanska Norge AS

Kommunikasjon gir gode resultater

Vår ekspertise favner både nybygg, ombygging og rehabilitering. Vi bidrar med rådgivning gjennom hele prosessen og legger stor vekt på et kreativt samspill med byggherre, arkitekt og entreprenør.

Arbeidsmiljø, sikkerhet, estetikk, lys og lyd, samt hensyn til miljøet er grunnleggende i alle våre innredningsoppdrag.

Med miljøet i fokus

Vi skal kontinuerlig påvirke til valg av miljømessig gode alternativer ved innredningssystemer, under hensyn til produksjons,- montasje,- bruks- og gjenvinningsfasen. I Acusto har vi skrevet ned følgende punkter som skal sørge for at vi til en hver tid leverer så miljøvennlig som mulig:

  • Vi skal etterstrebe løsninger som tar hensyn til mennesker og miljøet
  • Vi er åpne i vår dialog med kunder og påvirke til valg av løsninger som gir godt innemiljø og til valg av produkter og materialer som kan gjenvinnes
  • Vi etterstreber ressurseffektivitet ved montasje og transport.
  • Vi skal veilede og bistå våre kunder slik at de på best måte kan forvalte og vedlikeholde sine innredninger
  • Vi påvirker og stiller miljøkrav til våre samarbeidspartnere og leverandører
  • Vi skal ha kunnskap om gjeldende miljølovgivning og som et minimum sikre at den blir oppfylt i vår virksomhet

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.