Acusto er en av Norges ledende leverandører av bygginnredning til offentlige og privatenæringsbygg. Acusto leverer innredningsentrepriser primært i Oslo og på Østlandsområdet, og har lang erfaring på alle områder knyttet til innredningsentrepriser.

Vår ekspertise favner både nybygg, ombygging og rehabilitering. Vi bidrar med rådgivning gjennom hele prosessen og legger stor vekt på et kreativt samspill med byggherre, arkitekt og entreprenør. Arbeidsmiljø, sikkerhet, estetikk, lys og lyd, samt hensyn til miljøet er grunnleggende i alle våre innredningsoppdrag. Acusto har arbeidet med systeminnredning siden 1966, og bedriften er et resultat av fusjonen mellom Sanacoustic i Oslo og Byggmontering i Bergen (tidl. Sanacoustic Byggmontering AS). Acusto har kontor i Oslo.

Acusto AS: er heleid av Skanska Norge AS.

     Skanska Norge har 4.000 medarbeidere og har drevet entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg i det norske markedet siden 1906. Selskapet omsatte for ca. 13 mrd NOK i 2017 og har en sterk markedsposisjon over hele Norge.

Miljøpolitikk

Vi skal kontinuerlig påvirke til valg av miljømessig gode alternativer ved innredningssystemer, under hensyn til produksjons,- montasje,- bruks- og gjenvinningsfasen.

Vi vil

  • etterstrebe løsninger som tar hensyn til mennesker og miljøet
  • være åpen i vår dialog med kunder og påvirke til valg av løsninger som gir godt innemiljø og til valg av produkter og materialer som kan gjenvinnes
  • etterstrebe ressurseffektivitet ved montasje og transport.
  • veilede og bistå våre kunder slik at de på best måte kan forvalte og vedlikeholde sine innredninger
  • påvirke og stille miljøkrav til våre samarbeidspartenere og leverandører

Vi skal ha kunnskap om gjeldende miljølovgivning og som et minimum sikre at den blir oppfylt i vår virksomhet

Sertifikater :