Bruk av systemgulv gir en rekke fordeler i form av de iboende egenskapene til gulvet. Viktigst er at det oppforede datagulvet forenkler underliggende installasjoner og endringer i rørsystemer, datalinjer og tekniske installasjoner. Installasjonsgulv kan du også benytte for tilførsel av tilluft.

Vi leverer og legger spesialtilpassede systemgulv i et bredt utvalg av materialer og varianter.

Denne løsningen går gjerne under navnet datagulv eller systemgulv, fordi det her legges et gulv over det egentlige gulvet. Du får et skjult, men lett tilgjengelig rom for ledninger, rør og andre tekniske installasjoner. Dette er plassbesparende og ofte brukt i kontorer, kontrollrom og produksjonslokaler.

Gulvet består av kvadratiske plater 600×600 mm med forskjellige kjernematerialer, avhengig av tekniske krav, og blir levert med alle tenkelige belegg for å få ønsket gulvoverflate. Dobbeltgulvet står på støtteben av stål.

Kjøleanordning for kald luft kan bli installert i forbindelse med et dobbeltgulv. Luften blir ledet til perforerte plater ved hjelp av spesielle skillevegger og benyttes til kjøling av maskiner eller generell ventilasjon.