Denne himlingen blir ofte benyttet i rom der det er ønskelig med høyere standard enn i øvrige rom, for eksempel i auditorier og biblioteker. Valgmuligheten innen treslag er stor og materialet er derfor enkelt å tilpasse øvrig innredning og møbler.

Treullsement Brosjyre: Treullit Akustikk Himling

Heradesign Brosjyre: Heradesign-fine

Treullsement himling

 

Treullhimling
Treullhimling