Folde- og mobile vegger

I flerfunksjonsrom er det lurt å bruke mobile vegger som enkelt kan skyves vekk. Rommets størrelse kan da endres etter behov. Vi leverer denne type vegger med de fleste overflater, inkludert flere ulike treslag, med tavle og whiteboard og av glass med eller uten dekor. Vi leverer også foldevegger.

Se Acusto Brosjyre.

Acusto FV brosjyre

 

Acusto har avtaler med flere forhandler som gir oss rett til å selge folde-og blokkveggene deres i Norge. Foldevegger leveres enten som takhengte vegger der veggelementene løper i en skinne i taket, eller som gulvgående vegger der elementene løper i en gulvskinne på hjul. Hvilket alternativ som er beste for deg avhenger av hva du foretrekker og hva lokalene dine gir muligheter for.

Gulvgående foldevegger

• Foldeveggene løper i en takskinne som ikke belaster taket

• Hele veggens tyngde hviler mot gulvet der veggelemen tene løper i en gulvskinne på hjul

Takhengte foldevegger

• Skaper frie og rene golvyter. Veggelementene

henges opp og løper i en tak skinne.

• Veggene tettes mot gulvet med en gummilist.