Gipshimling: Systemhimling / Perforerte / fast gips

Vi monterer både fast himling og demonterbar systemhimling av gips. Faste gipshimlinger blir montert under nedlekting, med enten tre-eller stålprofiler.

Demonterbare systemhimlinger blir montert i T-profilsystem med forskjellige kantutforminger:

• A-kant i synlig T-15 eller T-24 profilsystem

• E-kant i tilbaketrukket T-15 eller T24 profilsystem

• D-1-kant i skjult opphengsystem.

Fastgips buet himling kombinert med D-kant (skjult T-profiler)

 

Fastgipshimling, perforert
Perforert fastgipshimling kombinert med spilehimling
Perforert systemhimling i T-profiler
Perforert systemhimling i T-profiler
Perforert systemhimling i T-profiler

 

 

 

 

 

Perforert systemhimling i T-profiler