Romakustikk

Begrepet akustikk blir gjerne brukt om hvordan lyd oppfører seg i forskjellige rom. Dårlig akustikk i form av støy virker negativt på mennesker. I mange innendørsmiljøer med menneskelig kommunikasjon blir høyt lydnivå oppfattet som den mest forstyrrende faktoren.

Rommets akustikk må tilpasses funksjonen rommet skal ha. Det er greit å kunne dokumentere at de lydtekniske kravene blir oppfylt av de valgte bygningskomponentene.

Norsk Standard NS 8175 beskriver krav til etterklangstid, lydisolering og støynivå for bygninger til undervisning, boliger, omsorgsinstitusjoner, o.a. Områder som produksjonslokaler og kontorer er omfattet av den samme standarden

Lydnivå

Lydnivået avhenger av lydkildene og blir hovedsakelig bestemt av hvor mye lyd som absorberes i rommet.

Etterklangstid / Akustisk Regulering

Hvor raskt lydnivået senkes 60 dB. Dette blir bestemt av flere faktorer: Rommets form og størrelse, mengden lydabsorbenter og hvor de er plassert, samt mengde og plassering av lydreflekterende objekter som møbler, glassflater og lignende. Vi har erfaringer med løsninger og produkter for å kunne redusere etterklangstiden, slik at behagelige lydforhold oppnås. Klikk her:

Flåte og Bafler      

Absorbenter

 

Taletydelighet

Blir i hovedsak bestemt av tilbakekastingsmønsteret, som er skapt av rommets form samt reflekterende flaters og absorbenters posisjon (tidlige lydrefleksjoner i forhold til sene lydrefleksjoner), i tillegg til mengden av bakgrunnsstøy.