Begrepet akustikk blir gjerne brukt om hvordan lyd oppfører seg i forskjellige rom. Dårlig akustikk i form av støy virker negativt på mennesker. I mange innendørsmiljøer med menneskelig kommunikasjon, blir høyt lydnivå oppfattet som den mest forstyrrende faktoren.

Romakustikk

Rommets akustikk må tilpasses funksjonen rommet skal ha. Det er greit å kunne dokumentere at de lydtekniske kravene blir oppfylt av de valgte bygningskomponentene.

Norsk Standard NS 8175 beskriver krav til etterklangstid, lydisolering og støynivå for bygninger til undervisning, boliger, omsorgsinstitusjoner, o.a. Områder som produksjonslokaler og kontorer er omfattet av den samme standarden

Lydnivå på arbeidsplass

Lydnivået avhenger av lydkildene og blir hovedsakelig bestemt av hvor mye lyd som absorberes i rommet. Et høyt lydnivå fører til svakere konsentrasjonsevne og lavere effektivitet.

Etterklangstid

Hvor raskt lydnivået senkes 60 dB. Dette blir bestemt av flere faktorer: Rommets form og størrelse, mengden lydabsorbenter og hvor de er plassert, samt mengde og plassering av lydreflekterende objekter som møbler, glassflater og lignende.

Taletydelighet

Blir i hovedsak bestemt av tilbakekastingsmønsteret, som er skapt av rommets form samt reflekterende flaters og absorbenters posisjon (tidlige lydrefleksjoner i forhold til sene lydrefleksjoner), i tillegg til mengden av bakgrunnsstøy.

Bruk ekspertene

Vi i Acusto har lang erfaring når det gjelder akustikk i næringslokaler og kontorer på hele østlandet, og hjelper deg gjerne med å skape en bedre hverdag for leietakere, ansatte og kunder.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om lyd og akustikk på arbeidsplassen.