Rådgivning

Acusto har lang erfaring med bygginnredning av ulike typer forretnings –og næringsbygg. Vi bidrar gjerne med vår rådgivning og kunnskap i tidlig fasen i prosjektene. Med tidlig involvering kan vi sammen med våre kunder finne gode og kostnadseffektive løsninger.

Det er viktig å tenke helhet i forbindelse med innredning. Samspillet mellom himlinger, vegger og gulv er avgjørende for både lyd, brann og akustiske egenskaper.  Valg av materialer og sammenføyingsmetoder er avgjørende for et godt resultat.

Acustos kjernekompetanse:

  • Himlingssystemer
  • Glassvegger
  • Systemvegger
  • Folde- og mobile vegger
  • Akustisk regulering, støydemping og isolering