Har du behov for flere rom i ditt lokale? Gi de ansatte mulighet til å trekke seg tilbake i mindre konsentrasjonsrom eller samles i komfortable møterom med tette og ferdig behandlede systemvegger fra Acusto.

Et stort utvalg

Skilleveggene dekker kravene til reduksjon av støy mellom rom. Gipsplatene som brukes er belagt med duker av vinyl eller strie, og trenger ikke videre overflatebehandling verken før eller etter installasjon. Acusto fører et stort utvalg av vinylduker og striemateriale slik at veggene kan tilpasses dine behov og ditt lokale, samt personlig smak.

Vi tilbyr to typer systemvegger med forskjellige lydkrav 25dB, 37dB, 44dB, og 48dB. Her kan du lese mer om våre to systemvegger:

Fleksibilitet i bygget

Systemvegger er en praktisk og velegnet løsning for offentlige lokaler og kontorbygg hvor det er behov for å skille deler av rommet fra støyfulle fellesarealer. Fordelen med systemvegger er at de gir fleksibilitet i bygget. Veggene kan lett demonteres og settes opp igjen et annet sted i bygget. Dersom det er ønskelig er det også mulig å montere glass i veggene for mer lys og åpenhet.

Her kan du lese mer om våre ulike glassvegger.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om tette systemvegger, eller om du ønsker gratis rådgivning.