Kolben kultur og aktivitetssenter

Vår utfordring

Den største teknisk-praktiske utfordringen for Acusto i dette prosjektet var å bygge den ”fasetterte”, finerte veggkledningen i en av de 4 salene.

Prosessen

Acusto hadde underentreprisekontrakt for PEAB med levering av himlinger, veggkledninger og kontorfronter. Godt samarbeid mellom partene preget hele prosjektarbeidet.

Resultatet

Oppegård Kommune har fått et funksjonelt og vakkert kulturhus i kommunesenteret Kolbotn.

Type produkter

Forskjellige mineralull-himlinger er hovedvalg som under tak. Veggkledningene i salene har bestått av eikefinerte plater, perforerte stålplater og lydabsorbenter. Kontorfrontene er levert med lakkert og eikefinért overflate.