Nye Ahus

Vår utfordring

Sykehus er komplekse bygg med utfordrende grensesnitt.  Fremdriften har vært utfordrende og ikke helt som planlagt.

Prosessen

Acusto har hatt totalentreprisekontrakt i form av utvidet ansvar for design av og løsninger i himlingene. Vår kontrakt ble tiltransportert Siemens AS, da byggherren anså at himlingsmontasjen lå tett opptil de tekniske entreprisene. Vi har hatt et nært samarbeid med Siemens og Helse Sør-Øst som har fungert bra gjennom hele prosjektet.

Resultatet

Overleveringen av fase 1 ble utført den 01.09.08 med fornøyde kunder og brukere som resultat. Ahus vant prisen for beste internasjonale prosjekt i Building Better Healthcare Awards i 2009. Prisen gis til helsebygg med allsidige og utmerkede kvaliteter i design, og Ahus ble valgt blant 156 prosjekter. Fase 2, som består av den siste fløyen i sengebygget (S1), vil bli utført i 2010.

Type produkter

Acustos leveranse til dette prosjektet har vært himlinger, hvor mesteparten av himlingen i utgangspunktet var beskrevet med metallhimlinger. For å unngå støy fra tekniske føringer over himlingen, ble det tidlig besluttet at metallhimlingene i all hovedsak skulle erstattes av tunge mineralullprodukter. Mesteparten av Behandlingsbygningen og Barnesenteret er utført med denne platen. I Sengebygget er opprinnelige himlingsplater stort sett beholdt. Vi har montert lysrenner og nedfellbare metallkassetter i korridorene . Kantine og auditorium har metallspiler som den viktigste himlingstypen, likeså under broene som forbinder de enkelte bygningsdelene.

Arkitekt: C.F. Møller