St. Olavs Hospital, Trondheim

St. Olavs Hospital, fase 1

Ved utbyggingen av fase 1 utførte Acusto arbeider ved to av sentrene, Nevro og Kvinne-barn-senteret (KVB). Vi leverte himlinger, veggkledninger, glassfronter, datagulv og blykledning. Arkitekter er et team med representanter fra Medplan, Narud-Stokke-Wiig og Arstad Arkitekter.

Vår utfordring

Logistikk i trange områder med sykehus i drift, kort byggetid og krav til høyt kvalitetsnivå oppsummerer de viktigste utfordringene i prosjektet.

Prosessen

I fase 1 samarbeidet vi hovedsakelig med Skanska, men vi hadde også noen leveranser til Reinertsen Entreprenør.

Resultatet

Nevrosenteret og Kvinne-barn-senteret har fått gode og brukervennlige løsninger.

Type produkter

Acusto leverte metallhimlinger, fiber-kombihimling samt gipshimling. Det ble videre valgt finert veggkledning samt dør- og glasselementer i heltre (bjørk og eik). Vi monterte også blykledning i alle røntgenrom samt en utvendig aluminium spilehimling.