Telenor, Bergen

Telenor ønsket å samle sine forskjellige avdelinger i nytt kontorbygg like ved Bergen Lufthavn , Flesland.

Vår utfordring

Utfordringen for Acusto var i særlig grad knyttet til kundens ønske om høy grad av fleksibilitet og mulighet for hurtig skiftende innredning uten tradisjonell ombygging. Samtidig var oppdraget av betydelig omfang inklusive blant annet alle innvendige faste vegger, dører, himlinger og installasjonsgulv.

Prosess

Telenor gav Acusto ansvar for å utvikle en elementvegg som skulle være fleksibel, og ved ombygging gi 100 prosent gjenbruk, uten særlig støy og støvavgivelse. Samtidig måtte veggsystemet kunne de- og remonteres svært hurtig.

Resultatet ble FORMEL 1 veggelementer: Et typisk cellekontor kan etableres på ca. 1 arbeidstime uten at arbeidsplassen forstyrres nevneverdig. Elementene er prefabrikert og består av ekstruderte aluminiumsprofiler, isolasjon, veggplater og låseanordninger. Elementer med glass og dører inngår i systemet.

Resultat

Telenorbygget fremstår som et «kunstverk» med funksjonelle og gode løsninger, som ikke minst gir trivsel og glede for de mange som har sitt arbeid i bygget. Da bygget sto ferdig i 2000 fikk det umiddelbart stor oppmerksomhet, og prosjektet ble tildelt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sin arkitektur og planløsning. Pedersen/Ege Arkitekter har tegnet bygget.

Type produkter

Foruten FORMEL 1 veggelementer er det tilpasset glasselementer og dører i systemet, alt til gjennomgående romhøyde 270 cm. Kontinuerlig gipsplatehimling med akustisk regulering i moduler ble valgt for å oppnå høy fleksibilitet. Acusto utførte også en omfattende tømmerentreprise hvor innvendige skillevegger, dører og himlinger var hovedelementer.