Rådgivning

Acusto har lang erfaring med bygginnredning av ulike typer forretnings –og næringsbygg. Vi bidrar gjerne med vår rådgivning og kunnskap i tidlig fasen i prosjektene. Med tidlig involvering kan vi sammen med våre kunder finne gode og kostnadseffektive løsninger. Les mer

Innredningsentrepriser

Med over 50 års erfaring som firma i bransjen har vi opparbeidet en betydelig kompetanse på innredning av kontor -og næringslokaler. Med yrkesstolthet, erfarne og dyktige medarbeidere, fokus på seriøsitet og HMS stiller vi gjerne vår kompetanse til rådighet. Les mer 

 

Fakta om akustikk

Begrepet akustikk blir gjerne brukt om hvordan lyd oppfører seg i forskjellige rom. Dårlig akustikk i form av støy virker negativt på mennesker. I mange innendørsmiljøer med menneskelig kommunikasjon blir høyt lydnivå oppfattet som den mest forstyrrende faktoren. Les mer